ett litet komihåg som satt på min dörr under lång tid. i uppförsbackar som nedförsbackar. allt behövs. alla detaljer i historien har skapat nuet. och är det inte vackert hur livet lyckas med alla små pusselbitar så säg